Türkiye, Mülteci Çocukların Eğitimi İçin Yüksek Çaba Sarfediyor

mülteci çocuk eğitim

Suriyeli mültecileri eğitme çabalarıyla, Türkiye şimdi dünya ortalamasının yüzde 61’in çok üstünde olan yüzde 96,30 ile ilkokul çağında ki mülteci çocukların okullaşma oranlarında oldukça ileride. Mültecilere yönelik insani yardım çabaları için takdir gören Türkiye, aynı zamanda mülteci çocukların eğitiminde de dünyaya örnek teşkil ediyor. Bu ülkeden gelen 3,5 milyondan fazla mülteci arasında ki mülteci çocuklar için eğitime erişim, şimdi diğer ülkelerde ki ortalama mülteci çocukların okullaşma oranlarından daha yüksektir.

Milli Eğitim Bakanlığı verileri gösteriyor ki, Iraklı mülteci çocuklar ile savaşla yıkılmış vatanlarını, Suriye’yi Türkiye’ye bırakmak ve ilkokuldan atlamak zorunda kalan Suriyeli çocuklar arasında okullaşma oranının yüzde 96,3’e ulaştığını gösteriyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi (UNHCR) bu rakamın dünyada ortalama yüzde 61 olduğunu gösteriyor.

İlkokul veya ilkokul dışında, okullaşma oranı orta okullara devam eden çocuklar arasında yüzde 58,13 ile en yüksektedir. Bu sayı, anaokullarına devam edenlerde yüzde 33,59, lise için yüzde 26,38’dir.

Türkiye, 55.419 Iraklı çocuk da dahil olmak üzere devlet okullarında 523.677 mülteci çocuğa ev sahipliği yapıyor. Türkçe müfredatı öğretiliyor. Çok sayıda mülteci çocuğu, sadece mülteci çocuklar için okul görevi gören “geçici eğitim merkezlerine” katılmaktadır. Geçici eğitim merkezlerinin sayısı da 280’den 215’e düştü. Türkiye, adlarından da anlaşılacağı gibi, yetersiz eğitim merkezlerinden ziyade, devlet okullarına daha fazla mülteci çocuğu kaydetme yolunda ilerliyor. Ülke bir sonraki okul yılının sonuna kadar hepsini kapatmayı planlıyor. 2017 yılında bu merkezlere geçen yılki 96.841 ile karşılaştırıldığında 250.000 öğrenci vardı. Cinsiyete gelince, kız çocuk sayısı 262.904, erkek çocuklarda ise devlet okullarına devam edenlerin sayısı 269.773’tür.

Rakamlar, kar amacı gütmeyen eğitim TEDMEM tarafından bir rapora dahil edilmiştir. TEDMEM mülteci çocukların eğitimi hakkındaki raporda okuldan ayrılmaların önlenmesi ve erişilebilirliğin artırılması için alınacak önlemlerin artan okullaşma oranlarının anahtarı olduğunu söylüyor. 10 yaş ve üstü mülteciler arasında düşük okullaşma oranlarına dikkat çekerek, bu çocukların gelecekte okul için hedeflenmeleri gerektiğini sözlerine ekledi. Rapor, bu çocuklar için okulu bırakmanın temel nedeni olarak finansal zorlukları gösteriyor. Eğitim ücretsizdir, ancak mülteci çocuklar bazen fakir aileleri için geçim elde etmek için erken yaşta çalışmaya zorlanmaktadır.

https://www.dailysabah.com/education/2019/05/04/turkey-surpasses-others-in-schooling-rate-for-refugee-children

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir