İhalelerde Yasak Fiil ve Davranışlar ile Ortaya Çıkan Suçlar

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

 

Bir önceki yazımızda, ihale süreçleri ve usulleri hakkında genel bilgiler vermiş ve sonrasında da Kamu İhale Kanununda ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda bir takım yasal fiil ve davranışın belirlendiğini, bunlara aykırılık halinde ise bir takım cezai yaptırımların söz konusu olduğunu ifade etmiştik. Gerçekten de yasak fiil ve davranışların ortaya çıkması halinde istekli ve yüklenici şirketler hakkında farklı cezai yaptırımlar düzenlenmiş. Şirketlerin belirli süre içerisinde kamu ihalelerine katılımının yasaklanması, geçici veya kesin teminatlarının gelir kaydedilmesi, sözleşmelerin feshedilmesi gibi yaptırımlar uygulanmaktadır.

Diğer yandan bir kısım yasak fiil ve davranış ise ayrıca suç teşkil etmektedir Kanun’da iki farklı suç düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 235. Maddesinde ihaleye fesat karıştırma ve 236. maddesinde edimin ifasına fesat karıştırma suçları düzenlenmiştir. Bu suçlarla ilgili detaylı açıklamalara girmeden evvel suçlarla ilgili genel çerçeveyi çizmekte yarar görüyoruz. Gerçekten de bu suçların biri ihale sürecinde diğer ise ihale süreci sonrasında imzalanan sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkabilecek durumdadır. Diğer yandan bir kamu görevlisi aynı ihaleyle ilgili olarak, hem ihaleye fesat karıştırma suçunu hem de edimin ifasına fesat karıştırma suçunu işlemiş olabilir. Ayrıca bu suçlar tüm ihalelerde söz konusu olabilir. Yalnızca burada bir istisnadan bahsetmek gerekir. Önceki yazımızda da ifade ettiğimiz gibi, doğrudan teminler Kanun’da yapılan değişiklikle ihale usulü olmaktan çıkarılmıştır. Dolayısıyla ihalelere ilişkin hiçbir özelliği bünyesinde barındırmayan bu usulle yapılan alımda belirtilen suçların ortaya çıkabilmesi de mümkün değildir. Nitekim Yüksek Mahkeme de bir ihale usulü olmayan doğrudan teminlerle ilgili olarak ihaleye fesat karıştırma ya da edimin ifasına fesat karıştırma suçunun ortaya çıkabilmesinin mümkün olmadığı görüşündedir. Dolayısıyla doğrudan teminlerde bir usulsüzlük yapılmışsa ya da doğrudan teminler neticesinde mal ya da hizmet doğru şekilde teslim alınmamışsa ortaya çıkan suç, ihaleye fesat karıştırma ya da edimin ifasına fesat karıştırma değil, görevi kötüye kullanma olacaktır. Bu suçlara ilişkin yaptırımları ve unsurları ise bir sonraki yazımızda değerlendireceğiz.

İlginizi Çekebilir

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.